U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Autisme Platform


Welkom op de site van het autisme platform. Een nieuwe beweging die de algemene kennis en aanpak rondom autisme wil verbeteren

 

Autisme is een veel besproken onderwerp, het groeit als aandachtspunt in de hulpverlening, het is een populair onderwerp voor onderzoek en de media heeft een toenemende interesse.

 

Maar het is vaak ook een erg versnipperd onderwerp. Er is een breed scala aan visies, onderzoeken, voorlichtingsmateriaal en behandel methode. Veel hiervan zijn op zich zelf van goede kwaliteit. Het ontbreekt hier echter aan samenhang en een eenduidig beeld. Wat kan leiden tot onduidelijkheid misverstanden en kwaliteitsverlies in de hulpverlening

Deze observatie heeft geleid tot de oprichting van dit platform.

Het platform stelt zich zelf tot doel om orde aan te brengen in de beschikbare informatie, zodat informatie over autisme eenduidig en breed toegankelijk wordt.

Op verscheidene onderwerpen rond autisme zal het platform trajecten starten om bestaande voorlichting hulpverlening en onderzoeken in kaart te brengen, en waar mogelijk te zoeken naar verbeteringen. De eerste opzet hiervoor kunt u vinden onder de kop Actie platform


Ook wordt op deze site het Ann-model geïntroduceerd. Dit model is bedoeld om autisme inzichtelijker te maken . In dit model worden verschillende gangbare theorieën over autisme samengebracht tot een duidelijk geheel.

 

Dit platform gaat actief op zoek naar mensen en instellingen die een bijdragen willen leveren, zodat de ideeën en de plannen zoals die op deze site staan veder kunnen worden uitgewerkt en verbetert.  zodat het uit kan groeien tot een breed platform en een Breede beweging. 

Het platform heeft als doel een positieve bijdragen te leveren aan het algemeen inzicht rondom autisme en het bestrijden van veel voorkomende misverstanden. Dit ten verbetering van hulpverlening, voorlichting en algemene levenskwaliteit van autisten. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit is een test site voor het Autisme platform. Het doel is de site in september volledig actief te maken. Met een nieuwe lay-out, betere speling, en een actief team.